Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach jesiennej edycji programu „Kultura – Interwencje 2017”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest stworzenie odpowiednich warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym.

W ramach niego organizacje oraz samorządowe instytucje kultury mogą uzyskać dofinansowanie na realizację następujących działań:

  • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających

lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;

  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań

praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;

  • nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabo widzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audio deskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
  • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
  • organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

 

Oferty można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. Termin realizacji zadań: od 15 października do 20 listopada 2017 roku. Wniosek jest dostępny w systemie EBOI.

Więcej informacji pod adresem: http://www.nck.pl/media/attachments/319268/regulamin_9K4PJcJ.pdf; lub u konsultantów programu: Barbara Tuszyńska – (22) 21 00 178; e-mail: btuszynska@nck.pl; Michał Rydzewski – (22) 21 00 156; e-mail: mrydzewski@nck.pl