Trwa nabór wniosków na realizację działań, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej.

W ramach programu, można otrzymać dofinansowanie na następujące działania:

 • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • poprawa jakości życia,
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
 • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
 • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • budowa wspólnot międzypokoleniowych,
 • współpraca między organizacjami.

Wnioski należy składać wybierając jeden z czterech koszyków grantowych:

 • 8 000 zł – 20 grantów,
 • 6 000 zł – 23 granty,
 • 4 000 zł – 31 grantów,
 • 3 000 zł – 26 grantów.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje pozarządowe, posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.). Realizacja proponowanych działań nie może przekroczyć 12 miesięcy. Wnioski należy składać przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie http://granty.fundacja.bzwbk.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r. Więcej informacji pod adresem fundacji BZWBK: http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/.