„Wybieram Wybory” – konkurs dla uczniów

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze zorganizowało II Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Regulamin II Edycja Konkursu z wiedzy o prawie wyborczym

Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu

Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela

Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur

Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego

Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego