Spotkania w sprawie funduszu sołeckiego

We wrześniu odbywać się będą spotkania w sołectwach, gdzie pod głosowanie poddawane będą propozycje do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

 

Harmonogram zebrań:

– sołectwo Moszczenica – 11 września, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa Nr 16,

– sołectwo Ruptawa-Cisówka – 12 września, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa Nr 17,

– sołectwa Borynia i Skrzeczkowice – 14 września, godz. 17.00 – Dom Sołecki ul. Gajowa,

– sołectwo Bzie – 18 września, godz. 17.00 – Dom Sołecki ul. Rostków,

– sołectwo Szeroka – 21 września, godz. 17.00 – OSP Szeroka.

 

fot. Robert Sitek