Ten projekt ma potencjał

Blisko 70 osób, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny życia społecznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawirzowa, uczestniczyło w konferencji podsumowującej projekt „V polsko-czeskie spotkania branżowe”. Odbyła się ona 30 i 31 sierpnia w Ustroniu.

Głównym punktem programu konferencji były wystąpienia liderów sześciu tematycznych transgranicznych grup branżowych, które jesienią 2016 roku – w chwili inauguracji projektu – zostały powołane do prac w następujących obszarach: kultura, sport i turystyka; edukacja, bezpieczeństwo publiczne; młodzież; biznes; samorząd.

 

Przez siedem miesięcy członkowie poszczególnych grup spotykali się i pracowali nad konkretnymi zagadnieniami i problematyką danego obszaru tematycznego. W tym czasie odbyło się 18 spotkań, w których łącznie wzięło udział 370 osób reprezentujących 99 instytucji z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

 

Grupę „Bezpieczeństwo publiczne” podsumował Grzegorz Osóbka, komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, przedstawiając jednocześnie aktualnie wdrażany projekt pn. Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina. W tym obszarze tematycznym zaprezentowany został także duży projekt inwestycyjny pn. Razem przeciw powodzi. O założeniach tego projektu opowiadał uczestnikom Pavel Hass reprezentujący Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

 

Pracę grupy „Edukacja” zaprezentowała Beata Skowrońska, dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Zdeněk Jelínek, Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní- Karviná.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, Janusz Jurczak podsumował pracę podgrupy „Kultura”, a Ewa Gutowska, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki jastrzębskiego Urzędu Miasta zaprezentowała pracę podgrupy „Sport i turystyka”.

 

Obszar dotyczący aktywizacji transgranicznej „Młodzieży” – podsumował Petr Kantor, koordinátor Mládežnické rady Karviná a konzultant programu Erasmus+ pro Moravskoslezský kraj, opowiadając jednocześnie o kończącym się projekcie „Pilotażowy program współpracy młodzieżowych rad miasta Karviny i Jastrzębia-Zdroju”.

 

Działania projektowe obejmowały także obszar szeroko rozumianego „Biznesu”. Ivo Barteček z Okresní hospodářská komora Karviná, będący liderem tej grupy, przedstawił specyfikę pracy grupy i problematykę, z jaką przyszło sie zmierzyć.

 

Sprawozdanie z pracy grupy „Samorząd“ przedstawiła Martina Šrámková, Vedoucí Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, podkreślając absolutną regularność kontaktów zespołów projektowych z trzech miast, nie tylko wynikającą z projektu, co miało zdecydowany wpływ na ilość i jakość realizowanych przez ostatnie lata projektów.

 

Konferecnja była także okazją do zaprezetowania projektów przygotowanych w trakcie poprzednich edycji projektu poslko-czeskich spotkań branżowych.

 

Wysoką pozytywną ocenę projektowi wystawili dyrektorzy Euroregionu Śląsk Cieszyński – Bogdan Kasperek i Tomas Balcar, którzy w swoim wystąpieniu podsumowujacym projekt wskazali na zdecydowany wzrost ilości i jakości projektów skałdanych w partnerstwie miast oraz partnesrtwie podmiotów z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. – Statystyki prowadzone przez Euroregion zdecydowanie wskazują na to, iż począwszy od pierwszej edycji projektu polsko-czeskich spotkań branżowych po aktualną V edycję, iż oddziaływanie projektu w perspektywie lat 2011 – 2017 pozwoliło miastom uplasować się na pozycji lidera w pozyskiwaniu śródków na transgraniczną aktywnośc w obszarze naszego Euroregionu – mówi Roman Foksowicz, zastępca prezydent miasta. – Te zaplanowane i szyte na miarę potrzeb naszych jednostek działania zdetronizowały Cieszyn i Czeski Cieszyn ,miasta, które z uwagi na swoje położenie, mają wyjątkową łatwość w prowadzeniu tego typu aktywności – dodaje.

 

Obecny na konferencji kierownik Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Maciej Molak, równie pozytywnie wypowiedział się o wypracowanym w ramach poszczególnych edycji projektu mechanizmie wspierania i aktywizowania do współpracy transgranicznie jednostek i organizacji z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, co ma przełożenie na jakosć składanych proejktów. Zapoznał uczestników konferecnji z harmonogramem naboru wnioksów do poszczególnych osi tematycznych i zachęcił do dalszej aktywnej pracy w tym obszarze.

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój i jego podmioty w perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 oraz bieżącej złożyło, zrealizowało i realizuje z Funduszu Mikroprojektów 37 projektów, Karwina 22 projekty, a Hawierzów 16. We wspomnianym okresie miasta zrealizowały i obecnie realizują łącznie sześć dużych projektów inwestycyjnych.

 

Wystąpienie końcowe, podsumowujące niniejszy projekt – z perspektywy realizatorów – na tle wszystkich edycji polsko-czeskich spotkań branżowych przedstawił Roman Foksowicz, zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Marzena Kuta, inspektor w Referacie Funduszy Pomocowych.

logo_unia

DSC_0290 DSC_0033 DSC_0019  DSC_0063  DSC_0047