Uczniowie usłyszą pierwszy dzwonek

Wyjątkowo, bo 4 września 12 097 uczniów w naszym mieście rozpoczyna rok szkolny 2017/2018. Przed młodymi ludźmi uroczyste apele, przemówienia, spotkania z nauczycielami, a przede wszystkim z kolegami i koleżankami z klasy.

Dyrektorzy wielu placówek mieli sporo pracy podczas wakacji, bo prowadzone były w nich remonty. W szkołach podstawowych konieczne było stworzenie klasopracowni do fizyki, chemii czy biologii. Największą zmianą w nowym roku szkolnym jest bowiem likwidacja gimnazjów. Zgodnie z przepisami, gimnazja uległy przekształceniom i włączeniom do szkół podstawowych.

 

Z kolei do jastrzębskich przedszkoli będzie uczęszczać 2785 dzieci.

 

fot. Agata Krypczyk