Strefa Poprawnej Polszczyzny

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury – Program: Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017, na realizację projektu Strefa Poprawnej Polszczyzny.

Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja poprawnego użycia  języka polskiego. W realizację projektu zaangażowani będą wybitni specjaliści i eksperci z zakresu językoznawstwa, lingwistyki i kultury języka. Projekt będzie realizowany we wrześniu i październiku i będzie obejmował następujące wydarzenia:

  • W OBRONIE POPRAWNEJ POLSZCZYZNY – flash mob w Parku Zdrojowym promujący używanie poprawnej i sprawnej polszczyzny. Uczestnicy flash moba w danym momencie staną się uczestnikami pikiety w obronie poprawnego użycia języka polskiego.
  • STREFA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY – otwarta konferencja dla wszystkich, którym poprawna polszczyzna leży na sercu. Gośćmi konferencji będą:  dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego; dr Maciej Malinowski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; dr hab. Katarzyna Wyrwas i dr Joanna Przyklenk z Uniwersytetu Śląskiego.
  • POTYCZKI Z JĘZYKIEM OJCZYSTYM – happening lingwistyczny kierowany przede wszystkim do młodzieży. Podczas tego wydarzenia za pomocą różnych form pracy zaprezentowane zostaną informacje dotyczące języka polskiego i jego funkcjonowania we współczesnym świecie.
  • PIĘKNA POLSZCZYZNA JEST SZTUKĄ – kreatywne warsztaty językowe z wykorzystaniem sztuk plastycznych.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń projektowych będą pojawiały się na bieżąco na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.jastrzebie.pl

Zapraszamy do udziału!

z nck

Projekt „Strefa Poprawnej Polszczyzny” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017.

fot. Aneta Czarnocka-Kanik