Jesienna akcja szczepienia lisów

Na terenie województwa śląskiego prowadzona zostanie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja odbędzie się od 13 do 22 września.

Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby.

Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa – informuje Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi jak pola, łąki, ogródki działkowe.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. „Zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone – przypomina Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Jak dodaje, sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki trzeba również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

 

fot. Paulina Sieradzka