Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, że został ogłoszony konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”.

Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze.

Szczegółowe informacje, m.in. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne tutaj.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 13 października 2017 r.