Wrześniowe spotkanie bez politykowania

Prezydent miasta Anna Hetman zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu z serii „O mieście bez politykowania”.

Tematem będzie szeroko rozumiana tematyka senioralna prowadzona przez miasto, w tym „Koperta życia”, karta seniora, działalność Klubu Seniora oraz wprowadzenie na terenie miasta teleopieki.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 11 września, o godzinie 17.00 w sali 129A Urzędu Miasta.

 

Zapraszamy!