Sesja nadzwyczajna

W środę, 13 września, odbędzie się XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  3. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie zmiany planu zagospodarowania terenu przy ul. Rolniczej.
  4. Informacja przedsiębiorcy na temat aktualnego stanu budowy kurników w sołectwie Bzie.
  5. Wystąpienie przedstawicieli społeczności lokalnej.
  6. Dyskusja na temat obaw mieszkańców, związanych z budową kurników na terenie sołectwa Bzie.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

Sesja została zwołana na wniosek przedstawicieli klubów radnych Samorządnego Jastrzębia, Platformy Obywatelskiej, Dla Jastrzębia i Wspólnoty Samorządowej.