Dowiedz się, jak pozyskać środki unijne

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“, zarządzający Funduszem Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zaprasza na szkolenia. Odbędą się one 19 września w jastrzębskim Urzędzie Miasta.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy zainteresowanych aplikowaniem o środki w osiach priorytetowych:

– OP 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
– OP 3 – Edukacja i kwalifikacje,
– OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Szkolenia odbędą się w sali 129A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Godz. 10.00, tematyka – partnerstwo projektowe i inspirujące projekty (etap 1).

Godz. 11.30, tematyka – informacje podstawowe o programie, w tym m.in. wytyczne dla wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu (etap 2).

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniach etapu 1 i 2 drogą elektroniczną lub telefonicznie (e-mail: biuro@olza.pl lub tel. 33 8578720) do 16 września.