Mieszkańcy wybrali nowoczesny system oświetlenia

Pomysł na nowoczesny, interaktywny system oświetlenia głównych arterii miasta wygrał w konkursie TERAZ JAstrzębie DECYDUJE.

Idą konkursu TERAZ JAstrzębie DECYDUJE było zagospodarowanie przestrzeni ogólnomiejskiej według pomysłu mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. W sumie zgłoszono 21 propozycji. Pozytywną weryfikację komisji konkursowej, sprawdzającej między innymi wartość inwestycji (do 300 tysięcy zł) i jej lokalizację, przeszło 9. W tym między innymi: rozbudowa ścieżek rowerowych, instalacja nowoczesnych mebli miejskich w centrum miasta, budowa toru dla rolkarzy na alejach przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej, budowa street workout park oraz parkour park w Zespole Szkół nr 2, instalacja samoobsługowych stacji do napraw rowerów, park dla dzieci w Jarze Południowym, murale na miejskich budynkach, Dolina Mikołaja – iluminacje w Parku Zdrojowym oraz instalacja nowoczesnego, kolorowego doświetlenia alei Piłsudskiego i alei Jana Pawła II.

 

W trwającym dwa tygodnie głosowaniu oddano 3644 głosy. Wygrała koncepcja instalacji nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II, która otrzymała aż 1640 głosów. – Konkurs pokazał, że Jastrzębie-Zdrój jest miastem obywatelskim. Mieszkańcy chętnie angażują się w działania prospołeczne. Już sama liczba nadesłanych koncepcji jest budująca. Oczywiście zwycięski pomysł zostanie zrealizowany. Poniekąd wpisuje się on w naszą koncepcję zagospodarowania alei, nad którą pracujemy. To tylko utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku – podsumowuje prezydent Anna Hetman.

 

W uzasadnieniu autora pomysłu na instalację nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II czytamy: infrastruktura oświetleniowa jest obecna wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkają, pracują, bawią się i wypoczywają. Interaktywne przestrzenie publiczne powinny być opracowywane w odniesieniu do istniejących dróg oraz budynków historycznych. Taka adaptacja przestrzeni publicznej może przyczynić się także do rewitalizacji miasta, zwiększenia poziomu usług oraz zwiększenia atrakcyjności otoczenia zarówno dla mieszkańców, jak i gości.