Rozkodujmy matematykę w naszym mieście

Zgodnie z założeniami Programu rozwoju oświaty w latach 2015-2020 naszego miasta i kierunkiem polityki oświatowej państwa, która traktuje o podniesieniu jakości edukacji matematycznej na wszystkich etapach kształcenia, w bieżącym roku szkolnym wszystkie szkoły wezmą udział w projekcie zatytułowanym Rozkodujmy matematykę w naszym mieście.

Przedsięwzięcie opracowane przez zespół nauczycieli – doradców metodycznych matematyki i edukacji wczesnoszkolnej, objęte zostało patronatem Anny Hetman Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Podstawowym celem wcielenia w życie projektu jest spopularyzowanie wśród uczniów dziedziny matematyki oraz ściągnięcie z niej mitów, jakoby była jedną z trudniejszych dziedzin nauki. Służyć temu będzie szereg działań, które nie tylko zwiększą wśród uczniów zainteresowanie przedmiotem, ale także wyrównają szanse na sprawne opanowanie omawianego na lekcjach materiału. Matematyka przestanie kojarzyć się tylko i wyłącznie z liczbami i szeregiem trudnych do rozwiązania zadań poprzez wykorzystanie do jej nauki przeróżnych doświadczeń pozornie z nią niezwiązanych. Aby wcielić program w życie, 18 września odbyły się pierwsze spotkania z koordynatorami projektu, które miały za zadanie przybliżyć główne założenia i zaplanowane działania. Nieprzypadkowo rozpoczęcie jego realizacji wyznaczono na 29 września, gdyż właśnie wtedy przypada „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Tego dnia we wszystkich szkołach w naszym mieście uczniowie będą mieli okazję skorzystać z przeróżnych zajęć, zabaw i gier, które ułatwią opanowanie liczenia tym sposobem. Wszelkie relacje zarówno z inauguracji projektu jak i z kolejnych jego etapów dostępne będą w lokalnej prasie oraz w internecie. Bez wątpienia należy wspomnieć również o tym, że w projekcie znalazło się miejsce także na połączenie nauki ścisłej ze zdolnościami artystycznymi uczniów, bowiem już w styczniu rozpocznie się szereg konkursów plastycznych i fotograficznych pod dumną nazwą „Matematyczne inspiracje w naszym mieście”. Efekty powstałych dzieł naszych uczniów podziwiać będzie można na licznych wystawach organizowanych na terenie naszego miasta. Konkursy matematyczne, które rozpoczną się w lutym odbywać się będą na każdym etapie kształcenia, a ich celem będzie wyłonienie Największych młodych umysłów Jastrzębia-Zdroju. W ślad za nimi pojawią się konkursy na najciekawsze prace projektowe. W grudniu i w marcu we wszystkich szkołach ponadto będzie trwał tzw. Tydzień z matematyką, pełen ciekawych zajęć i niespodzianek. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele w ramach projektu będą mieli okazję do wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych wykładach, prelekcjach oraz warsztatach z udziałem zaproszonych gości. Szachy w szkole, program GeoGebry, aplikacje TIK, Dyskalkulia – to tylko niektóre z zaproponowanych, niewątpliwie pomagających w podnoszeniu jakości edukacji matematycznej tematów. Na początku realizacji projektu pragniemy podziękować dyrektorom szkół i nauczycielom za okazane zainteresowanie i życzymy wszystkim owocnego odkrywania matematycznego świata, który nas otacza.

 

Inicjatorki projektu: Ewa Szatkowska, Ewa Majchrzak, Joanna Rajnysz