Trwa nabór wniosków do organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju programu pt. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Podmiotami uprawnionymi do udziału są min. organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy. Wnioski należy przesyłać do 2 października 2017 r. Głównym celem programu jest rozpowszechnienie wiedzy i informacji o Funduszach Europejskich.

Najlepsze inicjatywy otrzymają wsparcie od Ministerstwa w postaci 24 000 zł, udostępnienie materiałów informacyjnych, sal lub udziału ekspertów Ministerstwa i współpracujących instytucji. Docelowymi grupami odbiorców działań powinni być: przedsiębiorcy, osoby młode, start-upy, osoby wracające na rynek pracy, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami.

Zgłaszane inicjatywy powinny być realizowane w formie:

 • konferencji,
 • seminariów lub warsztatów,
 • szkoleń,
 • konkursów,
 • paneli dyskusyjnych lub debat,
 • spotkań branżowych,
 • akcji edukacyjnych.

Z dofinansowania, organizator może pokryć następujące grupy wydatków:

 • merytoryczne przygotowanie i opracowanie treści materiałów,
 • wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych lub innych związanych z tematyką Wydarzenia,
 • promocja, w tym koszty zapewnienia identyfikacji wizualnej,
 • wynajem pomieszczeń,
 • obsługa techniczna Wydarzenia,
 • catering,
 • zakwaterowanie, wyżywienie organizatorów lub uczestników wydarzenia.

Ostateczny termin zakończenia realizacji zgłaszanego zadania mija 31 marca 2018 r.

Warunkami krytycznymi otrzymania dofinansowania są:

 • materiały merytoryczne muszą dotyczyć tematyki Funduszy Europejskich,
 • udział musi być bezpłatny dla uczestników,
 • organizator nie może osiągnąć zysku w wyniku prowadzonej inicjatywy.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: promocja@mr.gov.pl. Więcej informacji na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/43926/Zasady_naboru_ofert.pdf

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2118070.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=25.09.2017