Sesja Rady Miasta

W czwartek, 28 września, odbędzie się XIX sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z XIII, XIV, XV i XVI Sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w II kwartale 2017 roku oraz aktów prawa miejscowego.
 8. Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w I półroczu 2017 roku.
 1. Spółki z udziałem Miasta.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 2. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

 

Sesję można zobaczyć tutaj