Mieszkańcy rozdysponowali fundusz sołecki

Rozpatrzone zostały wnioski sołectw dotyczące propozycji zadań, jakie będą realizowane w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski:

Sołectwo Moszczenica:

 1. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji 44,46,46A,38A,36,40 ul. Wyzwolenia – około 200m – 46562,10 zł.

Sołectwo Ruptawa-Cisówka:

 1. Utwardzenie drogi ul. Czyża (przy nr 16) – 10 562,00 zł.
 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego – 30 000,00 zł.
 3. Zakup strojów ludowych dla KGW – 6 000,00 zł.

Sołectwo Szeroka:

 1. Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich od numeru 113 w stronę Żor – 26 180,00 zł.
 2. Remont chodnika ul. Rybnicka – 14 682,10 zł.
 3. Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez sportowych i kulturalnych – 1 300,00 zł.
 4. Zakup namiotu (szybki montaż) na potrzeby obsługi imprez kulturalnych i sportowych – 1 400,00 zł.
 5. Festyn ludowy – 3 000,00 zł.

Sołectwo Skrzeczkowice:

 1. Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja ( odcinek od rzeki Pszczynki – strona lewa – w kierunku ul. Powstańców Śląskich) – 46 096,48 zł.

Sołectwo Borynia:

 1. Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczynki – strona lewa –w kierunku ul. Powstańców Śląskich) – 46  562,10 zł.

Sołectwo Bzie:

 1. Wymiana ławek przy OSP Bzie – 3 200,00 zł.
 2. Zakup namiotów – 5 800,00 zł.
 3. Wyrównanie i wertykulacja terenu w obrębie boiska Zryw Bzie – 2 500,00 zł.
 4. Zakup nagłośnienia estradowego – 8 200,00 zł.
 5. Zakup strojów ludowych dla KGW – 8 000,00 zł.
 6. Organizacja festynu dla mieszkańców – 6 000,00 zł.
 7. Organizacja zajęć dodatkowych w świetlicy Promyk w Bziu – 2 862,00 zł.
 8. Zakup obuwia specjalistycznego, latarek hełmowych oraz węży strażackich dla OSP Bzie –5 000,00 zł.
 9. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bzie – 5 000,00 zł.

 

fot. Robert Sitek