Działacze z Jastrzębia we władzach Śląskiego Związku Szachowego

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Szachowego, który odbył się 30 września w Katowicach, wybrano nowy zarząd Śląskiego Związku Szachowego.

Andrzej Matusiak został wybrany prezesem zarządu, a Krzysztof Orzechowski skarbnikiem związku na 4-letnią kadencję.

 

Fot. Bogdan Obrochta