Koksownictwo 2017. Z myślą o przyszłości.

XXV jubileuszowa konferencja KOKSOWNICTWO 2017 pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii rozpoczęła się wczoraj (5 października) w Hotelu Klimczok w Szczyrku . Organizatorem imprezy z udziałem ponad 160 ekspertów z Polski oraz świata jest renomowany Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

JSW S.A oraz JSW Innowacje zostały partnerami kongresu, będącego ważnym forum wymiany praktycznej wiedzy i doświadczeń branży koksowniczej oraz sektorów kooperujących z koksownictwem. Pierwszego dnia nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego między JSW Innowacje a IChPW dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w koksowniach JSW.

Uczestnicy trzydniowej konferencji poszukują rozwiązań związanych m.in. z przygotowaniem branży koksowniczej do spełnienia wymagań BAT Conclusions oraz długofalowego zabezpieczenia efektywnej produkcji koksu.  Daniel Ozon, p.o. prezesa JSW ocenił bieżącą sytuacje na rynku, zwracając szczególną uwagę na zwiększające się wymagania jakościowe względem koksu oraz zaostrzające się regulacje środowiskowe, które muszą skutkować procesem inwestycyjnym w obszarze węgiel-koks. Grupa JSW, w skład której wchodzą cztery koksownie, dostarczyła w ub. roku ok. 4,1 mln ton koksu, planuje w perspektywie 2030 r. utrzymać moce koksownicze na stabilnym poziomie. Według tworzonej strategii Grupy JSW do 2030 r. zaplanowane zostały prace odtworzeniowe i rozwojowe w koksowniach o wartości ok. 1,5 mld zł. Wśród strategicznych inwestycji grupy JSW w segmencie koksowniczym znalazły się m.in.: odtworzenie baterii nr 4 i 3 Koksowni Przyjaźń, kontynuacja modernizacji Koksowni Radlin oraz  Koksowni Jadwiga. JSW rozważa również produkcję absorbentów węglowych w wygaszanej koksowni Dębieńsko.

– Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom jakościowym kontrahentów oraz wymaganiom  w obszarze ochrony środowiska, Grupa JSW zamierza przeprowadzić niezbędne inwestycje modernizacyjne i rozwojowe obszarze produkcji węgla koksowego i produkcji koksu – powiedział Daniel Ozon, p. o. prezesa JSW. – Innowacje, optymalizacja systemów technologicznych, kontrola oraz bezpieczeństwo ekologiczne to wyzwania stojące dzisiaj zarówno przed branżą górniczą, jak i koksowniczą. W naszych koksowaniach chcemy stawiać na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które zagwarantują  im stabilny rozwój, zwiększą efektywność oraz przyczynią się do koniecznej optymalizacji kosztów.

W  inauguracyjnym przemówieniu Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, prezes Oddziału Karbochemii SITPH zadeklarował aktywne wsparcie ze strony Instytutu na rzecz rozwoju sektora koksowego w Polsce.

– Cieszę się, że podczas kongresu zaprezentowanych zostanie szereg rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym, a także zostanie poruszona problematyka surowcowego zabezpieczenia produkcji koksu oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań BAT Conclusions – powiedział dyrektor Instytutu. – Konferencja organizowana przez nas od 25 lat przyczynia się do integracji środowiska, jest  istotnym miejscem wymiany informacji i doświadczeń, które pomogą w rozwoju krajowych koksowni. Niech mottem tegorocznej konferencji stanie się slogan: Polskie koksownictwo musi być nowe i nowoczesne.

Polska jest największym dostawcą koksu na rynku europejskim. Jednocześnie polskie koksownictwo jest relatywnie nowe ze średnim wiekiem baterii koksowniczych wynoszącym ok. 16 lat, podczas gdy średni wiek baterii koksowniczych na świecie wynosi ok. 25 lat, a w Europie ok. 23 lat. Średni wiek baterii koksowniczych JSW KOKS S.A. wynosi ok. 18 lat i jest zbliżony do średniej w Polsce i znacząco niższy niż średnia europejska czy światowa.
Więcej informacji na stronie organizatora: www.ichpw.pl.

Informacja nadesłana przez JSW

fot. Aneta Czarnocka-Kanik