#mojejastrzebie bez smogu. O mieście bez politykowania.

Uchwała antysmogowa – kogo dotyczy, co reguluje i czego zakazuje? Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać podczas spotkania „O mieście bez politykowania”, które zorganizowano
w poniedziałkowe popołudnie w Urzędzie Miasta.

Oprócz zagadnień związanych z nowymi regulacjami prawnymi przedstawiono podejmowane w Jastrzębiu-Zdroju działania proekologiczne, w tym w zakresie ochrony przed smogiem. Przypomnijmy, miasto od wielu lat dofinansowuje podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, zakup i montaż w budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. oraz urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Tylko w bieżącym roku na zadania związane z ochroną powietrza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował  998 000,00 złotych, a w latach 1996 – 2016 w ramach działań mających na celu likwidację niskiej emisji udzielono dotacji w kwocie ponad 7,5 mln złotych.

Od początku października w Jastrzębiu-Zdroju działa miejski system monitorowania jakości powietrza. Dzięki zamontowanym 20 czujkom, za pośrednictwem strony www.atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy, zainteresowani mieszkańcy mogą sprawdzić jakość powietrza, którym oddychamy.
Ponadto, od 2015 roku powołany został do życia Eko-patrol, który za zadanie ma kontrolę nieruchomości i ich właścicieli w aspekcie obowiązków nałożonych zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tylko w bieżącym roku strażnicy miejscy dokonali 437 kontroli.

W spotkaniu poświęconym jakości powietrza i działaniom mającym na celu jego poprawę udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, naszego Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Straży Miejskiej.

Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego weszła w życie 1 września 2017 roku. Jej zadaniem jest doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia. Dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków. Uchwała wskazuje w czym można palić i co można spalać. Sankcje, jakie grożą za stosowanie nieodpowiednich urządzeń grzewczych, jak i zakazanych paliw, wynoszą od 20 zł. do 5000 zł.

Pobierz /przeczytaj:

Uchwała antysmogowa – co należy wiedzieć

Przewodnik dla pracowników gmin i straży gminnych