Przełamać rutynę, czyli KODOWANIE i nie tylko

Nauczyciele matematyki z jastrzębskich szkół w ramach trwającego projektu „Rozkodujmy matematykę w naszym mieście” 2 i 3 października spotkali się na konferencji „Przełamać rutynę, czyli KODOWANIE i nie tylko”. Na spotkaniu mieli okazję wysłuchać wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, pokazującego sytuacje dydaktyczne, w których można kształtować kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki.

Ewa Szatkowska, prowadząca wykład, podpowiedziała, jaki związek ma znana od zamierzchłych czasów antycznych kryptologia z kodowaniem na matematyce. Konferencja została połączona z warsztatami, których uczestnicy zobaczyli, jak można tworzyć kody QR. Następnie sami aktywnie pracowali, odszyfrowując wiadomości przygotowane przez prowadzącą, w których zostały wykorzystane: szyfr AtBash, szyfr Bacona, szyfr ułamkowy, Szyfr Ottendorfa i oczywiście kody QR.

Obrazy logiczne – malowane liczbami czy kwadraty magiczne, to kolejne wezwanie, jakie czekało na nauczycieli. Wyniki zaszyfrowanych obrazów okazały się bardzo ciekawe. Niemałe emocje wzbudził program Photomath, który rozwiązuje za ucznia równania, nierówności, czy układy równań. A przecież zadanie to zaszyfrowana informacja, którą uczeń musi rozszyfrować, czyli rozwiązać zadanie.

Na zakończenie konferencji uczestnicy wypełnili anonimową, ewaluacyjną ankietę przygotowaną w programie Kahoot. O zadowoleniu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu świadczyły jej wyniki, które ukazywały się od razu na ekranie. Na pytanie: Czy poleciłbyś szkolenie innym nauczycielom? 100%  badanych odpowiedziała  – tak. Wychodząc, wiele osób miało już pomysły, jak wykorzystać nowe umiejętności na swoich lekcjach czy zajęciach pozalekcyjnych.