Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza organizacje pozarządowe do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert oraz tzw. „małych grantów”, zgodnych ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie odbędzie się 30 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, sala 129 A, w godz. od 14.00 do 18.00.

Szkolenie skierowane jest zwłaszcza do organizacji, które dopiero rozpoczęły swą działalność oraz stawiają pierwsze kroki w aplikowaniu o środki z budżetu miasta jak i organizacji, które napotykają trudności w przygotowaniu wniosku.

Uczestnictwo należy zgłosić do 26.10.2017 r. do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44‑335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. (32) 47-85-135.