XX Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informujemy, że 12 października, o godzinie 15.00, w Sali Posiedzeń Rady Miasta (sala 129 A, Urząd Miasta – Al. Piłsudskiego 60) odbędzie się XX Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków
  3. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie realizacji uchwały nr XIX. 141.2017
  4. Wystąpienie przewodniczących klubów.
  5. Dyskusja na temat realizacji uchwały.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. współpracy Rady Miasta z Prezydentem Miasta, w celu realizacji uchwały XIX.141.2017 zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków po kończącej działalność KWK „JAS-MOS”, uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz ustalenia jej składu osobowego.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.