Zabezpiecz wodomierz

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., wzorem lat ubiegłych, przypomina swoim odbiorcom o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami dużych mrozówZ uwagi na to, że każdego roku dochodzi do uszkodzenia wodomierzy z powodu ich zamarznięcia, JZWiK S.A. apeluje o ochronę urządzeń poprzez właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.

Osoby, które posiadają na budowach studzienkę wodomierzową, proszone są o jej ocieplenie.