Program wsparcia dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach ogłasza rozpoczęcie naboru przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście na rynki zagraniczne.

SCALE UP SOUTH POLAND to program wsparcia młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw w rozwoju i internacjonalizacji działalności.

Profil przedsiębiorstwa, które może zgłosić się do udziału w projekcie:

  • działające nie dłużej niż 5 lat,
  • posiadające innowacyjny produkt / usługę, z potencjałem rozwoju międzynarodowego,
  • zarejestrowane na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego.

 

Oferowane wsparcie obejmuje:

  • udział w szkoleniach ukierunkowanych na działalność międzynarodową:

–         finansowanie działalności międzynarodowej,

–         ochrona własności intelektualnej,

–         podatki w transakcjach międzynarodowych,

–         finansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych,

  • coaching i mentoring zapewniony przez profesjonalnych ekspertów, praktyków biznesowych,
  • dostęp do narzędzi sieci Enterprise Europe Network wspierających internacjonalizację,
  • możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

 

Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne i nie stanowią pomocy de minimis ani pomocy publicznej.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres enterprise@oddzial.fgsa.pl do 31 października 2017r.

http://rcoi.pl/pl/aktualnosci/art477.html