Sesja Rady Miasta – transmisja na żywo

W czwartek, 12 października odbędzie się XX Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 15.00. Zapraszamy na bezpośrednią relację z obrad na kanale miasta w serwisie YouTube.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków
  3. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie realizacji uchwały nr XIX. 141.2017
  4. Wystąpienie przewodniczących klubów.
  5. Dyskusja na temat realizacji uchwały.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. współpracy Rady Miasta z Prezydentem Miasta, w celu realizacji uchwały XIX.141.2017 zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków po kończącej działalność KWK „JAS-MOS”, uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz ustalenia jej składu osobowego.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=T3phwdbVsj8