Trwa nabór wniosków grantowych do konkursu organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK  pt. Bank Ambitnej Młodzieży (BAM). Projekty można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r.

W tegorocznej edycji priorytetem są projekty wpisujące się w hasło „Ekonomia wokół nas”. Tym samym organizacje będą mogły uzyskać dofinansowanie na działania zawierające się w następujących zakresach:

·         Rozwój i edukacja: udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, organizacja warsztatów tematycznych, organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów, kursów dokształcających oraz inne.

·         Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna: warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości, współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami, organizacja debat, spotkań, szkoleń.

·         Kultura, historia i dziedzictwo narodowe: koncerty, wystawy, spotkania, gry terenowe, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniające bohaterów naszych czasów, konkursy historyczne i inne.

W ramach konkursu, organizacja wnioskująca może otrzymać nie więcej jak 10.000 zł. O dofinansowanie mogą się starać projekty, których głównymi beneficjentami jest młodzież w wieku od 13 do 26 roku życia. W konkursie mogą brać udział tylko organizacje posiadające osobowość prawną. Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://granty.fundacja.bzwbk.pl/ . Organizacja starająca się o grant musi dostarczyć także statut i aktualny odpis z KRS. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19 grudnia 2017 r. Więcej informacji pod adresem http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/