Ekologiczne #mojejastrzebie. Sprawdź jakoś powietrza

20 detektorów, rozmieszczonych na terenie naszego miasta, mierzy stężenie pyłów PM10 i PM2,5 oraz temperaturę i wilgotność powietrza. Pomiary pozwolą na rzeczywistą ocenę stanu jakości powietrza w poszczególnych częściach Jastrzębia-Zdroju.

Wyniki pomiarów dostępne są na platformie internetowej https://atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public/, gdzie stan jakości powietrza jest zwizualizowany za pomocą kolorowych uśmiechniętych lub smutnych „minek”. Klikając na „minkę” uzyskujemy informację o zakresie stężeń w danej godzinie oraz otrzymujemy komunikat o warunkach atmosferycznych w danym miejscu.

 

Od 1 do 19 października przekroczenia normy średniej dobowej (50 mikrogarmów w m3) pyłu PM10 zaobserwowano w 10 punktach pomiarowych: przy ul.: Gajowej – 2 doby, Fredry – 1 doba, Gagarina – 1 doba, Pszczyńskiej – 5 dób, Boża Góra Prawa – 1 doba, ul. Staszica 1 doba, 1 Maja 1 doba, Komuny Paryskiej 2 doby, Klubowej – 1 doba, Cieszyńskiej (przy Domu Sołeckim) – 1 doba. Uzyskane wyniki są poglądowe i mogą zostać wykorzystane, oprócz działań zarządczych, do działań edukacyjno-poznawczych mieszkańców miasta.