Forum Ekonomii Społecznej – Jastrzębie-Zdrój 27 października

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na Forum Ekonomii Społecznej.

Forum odbędzie się 27 października w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach wydarzenia stworzona zostanie wspólna przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców do naśladowania i budowania partnerstwa, uczestnicy zostaną zapoznani z ciekawymi i inspirującymi działaniami w obrębie sektora ekonomii społecznej. Spotkanie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania partnerstwa międzysektorowego.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

tel. 32 47 85 151, e-mail: egutowska@um.jastrzebie.pl,

tel. 32 47 85 135, e-mail: jszotek@um.jastrzebie.pl,

tel. 32 47 85 335, e-mail: gmatysik@um.jastrzebie.pl.