Fundusz Innowacji „Sektor 3.0” to program wspierający tworzenie nowych narzędzi online dopasowanych do potrzeb organizacji non profit, który oferuje dwa rodzaje wsparcia dla pomysłodawców. Aplikując do Funduszu Innowacji wnioskodawca ma szansę na nagrodę 50 tys. zł na realizację Twojego pomysłu oraz na udział w specjalistycznych warsztatach. Rekrutacja trwa do 15 listopada 2017 r.

Organizatorzy poszukują pomysłów na nowe narzędzia online mające na celu m. in. usprawnienie codziennej pracy i zwiększenie efektywności w trzecim sektorze. Szczególną rolę w tym zakresie mogą odegrać rozwiązania, które wpiszą się w nurt ekonomii współdzielenia. Ekonomia współdzielenia to zjawisko ekonomiczne, polegające na wspólnym korzystaniu z różnego rodzaju zasobów (m. in. sprzętu czy przestrzeń), poprzez udostępnienie ich innym, w momencie gdy nie są one wykorzystywane przez ich właścicieli.

 

Szczegółowe informacje, terminy spotkań warsztatowych: www.pafw.pl/wydarzenia/wydarzenie/2311#.WfBURbg0gaM