Pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

Od 30 października do 9 listopada osoby bezrobotne zarejestrowane w jastrzębskim Powiatowym Urzędzie Pracy mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jest to efekt projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 20 000 zł.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcami klienta PUP.

Szczegóły można znaleźć tutaj