Super Dyrektor z naszego miasta

Jastrzębska oświata ma kolejny powód do dumy. Tym razem jednak mowa nie o uczniach, ale o… dyrektorze. Bowiem Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego, został właśnie wybrany Super Dyrektorem 2017.

Celem konkursu, organizowanego przez „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”  jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Takim właśnie dyrektorem jury ogłosiło Jerzego Maduzię. –Szkoła  stała się dla uczniów miejscem  budowania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, doświadczania demokratycznych relacji i wiary, że sukces edukacyjny jest możliwy i osiągalny dla każdego dzięki wspólnym działaniom. Trzeba tylko umieć wykorzystać warunki, jakie stwarza dyrektor wraz z gronem nauczycieli, którzy wsłuchują się w potrzeby i głos uczniów – tak wybór kapituły argumentowała jej przewodnicząca dr hab. Małgorzata Żytko.
A co o tym zaszczytnym wyróżnieniu mówi Super Dyrektor 2017? – Otrzymałem, tak sądzę, najcenniejsze wyróżnienie jakie mnie mogło spotkać w mojej pracy zawodowej. Dało mi to wiele nowej pozytywnej energii, ale także stało się powodem do przemyśleń nad ostatnimi 10 laty pracy w Sobieskim. Ta wyjątkowa nagroda jest wspólnym dziełem zaangażowanych Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, Uczniów i Rodziców. Przyjąłem tę nagrodę ze świadomością sukcesów i działań, które realizowałem, ale także z bagażem wad, które jak każdy z nas posiadam – skromnie wyjaśnia Super Dyrektor 2017.

My oczywiście składamy gratulację i życzymy kolejnych sukcesów.