W zakładce organizacji pozarządowych została wyodrębniona nowa zakładka OTWARTE KONKURSY OFERT. Będą w niej zamieszczane wszelkie informacje dotyczące konkursów w tym ogłoszenia i rozstrzygnięcia.

Organizacje zainteresowane uczestnictwem w otwartych konkursach ofert w 2018 roku zachęcamy do przeglądania zakładki.