Miasto przyjazne ekonomii społecznej

Forum Ekonomii Społecznej zorganizowano dziś w Jastrzębiu-Zdroju. Prelekcje połączone z warsztatami miały miejsce w Domu Zdrojowym oraz w pobliskiej Masnówce. Była to już 2 edycja imprezy.

Atutem tych naszych spotkań jest to, że rozwijają się kolejne inicjatywy. Po ubiegłorocznym spotkaniu pojawiły się nowe grupy, organizacje i spółdzielnie socjalne. To dzięki takim oddolnym inicjatywom wspieranym przez przedsiębiorstwa i samorządy może się coś dobrego dziać w społecznościach lokalnych – mówiła witając przybyłych, prezydent miasta Anna Hetman.

Forum było okazją do wymiany praktyk, wzorców do naśladowania i budowania partnerstwa. Swoimi  doświadczeniami podzieli się z przybyłymi m.in.: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Familia, Przedsiębiorstwo Społeczne  Manufaktura Smakowitości, Spółdzielnia Socjalna Wsparcie. O perspektywach rozwoju sektora ekonomii społecznej  Polsce mówił przedstawiciel Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Nie mogło też zabraknąć tematyki związanej z zamówieniami publicznymi.

Uczestnicy Forum mogli ponadto wziąć udział w 4 blokach warsztatowych: „Współpraca Transgraniczna”, „Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju”, „Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” oraz „Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych”.

Organizatorem forum było Miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

DSC_0014 DSC_0058 DSC_0084 DSC_0130 DSC_0145 DSC_0156 DSC_0164 DSC_0170 DSC_0178

fot. Piotr Kędzierski