Oznacz rower syntetycznym DNA

Straże miejskie w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie wprowadziły nowoczesny, jednolity system znakowania i identyfikacji rowerów po obu stronach granicy. Najbliższa akcja znakowania odbędzie się w sobotę, 28 października, na parkingu przy wejściu do urzędu miasta od strony straży miejskiej. W razie deszczu znakowanie nie będzie możliwe. Osoby pełnoletnie zapraszamy w godz. od 11.00 do 15.00.

Postępująca popularyzacja turystyki rowerowej oraz związane z tym nasilenie ruchu rowerowego pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem i Karwiną wywołały potrzebę wdrożenia systemu umożliwiającego identyfikację sprzętu mogącego ulec zagubieniu lub kradzieży.

Na rower lub inny cenny pojazd jak wózek dziecięcy, czy wózek inwalidzki nanoszone jest tzw. syntetyczne DNA z numerem identyfikacyjnym, który następnie wraz ze zdjęciami i danymi właściciela umieszczany jest w międzynarodowej bazie pojazdów. W przypadku kradzieży bądź utraty i po informacji przekazanej przez właściciela, w bazie natychmiast pojawia się odpowiednie oznaczenie widoczne dla wszystkich jej użytkowników – informują strażnicy miejscy.

Oznakowanie nie ingeruje w trwały sposób w budowę pojazdu, ani nie jest widoczne dla osób postronnych, dlatego też nie wpływa na jego wygląd i nie uszkadza go. O zastosowanym oznakowaniu informuje naklejka umieszczana na ramie pojazdu. System ten jest najpopularniejszą metodą zabezpieczania rowerów u naszych południowych sąsiadów.

System znakowania rowerów wdrażany jest przez jastrzębską straż miejską w ramach projektu „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

1. Logo_cz_pl_eu_barevne

fot. Piotr Kędzierski