Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu”.

W ramach niego organizacje pozarządowe mogą zrealizować następujące działania:

 • mobilność edukacyjna osób,
 • współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • wsparcie w reformowaniu polityk (Jean Monnet),

Każdy podmiot działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Młodzi ludzie skupieni w grupach nieformalnych działających na rzecz młodzieży mogą również składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Przewidywany budżet przeznaczony na realizację ww. działań to:

 • kształcenie i szkolenie: 2 253,2 mln euro,
 • młodzież: 188,2 mln euro ,
 • działania „Jean Monnet”: 12,1 mln euro,
 • sport: 37,4 mln euro.

Terminy zgłaszania wniosków upływają:

 • mobilność edukacyjna osób: od 1 lutego do 4 października 2018 (w zależności od podziałania),
 • współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: od 1 lutego do 4 października 2018 (w zależności od podziałania),
 • wsparcie w reformowaniu polityk (Jean Monnet): 22 luty 2018,
 • sport: 5 kwietnia 2018.

Więcej informacji na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN