Koty mają swoje lokum

Tegoroczna zima dla jastrzębskich bezdomnych kotów może być lżejsza. Wszystko za sprawą współpracy Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”.

Na podstawie tzw. małego grantu, jastrzębski magistrat udzielił dotacji w wysokości 3200 zł na realizacje zadania publicznego „Azyl, czyli domek na zimę dla miejskich kotów”, którą to ofertę złożyło Stowarzyszenie „Cztery Łapy”. Całkowity koszt akcji wynosi 5150 złotych, jednak zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiot zgłaszający zadanie musi zagwarantować również wkład własny. Celem projektu jest rozlokowanie na terenie miasta trwałych, ocieplonych i estetycznych domków dla kotów, tak aby czworonożni mieszkańcy naszego miasta przetrwali zimę.

Obecnie, dzięki zgodzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, 10 domków dla kotów pojawiło się przy ulicach: Wielkopolskiej, Małopolskiej, Szkolnej, Jasnej, Turystycznej, Ruchu Oporu oraz Truskawkowej.

Ustawienie domków wymaga zgody właściciela terenu. W ramach naszego projektu zgodę taką udzieliła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa”. Okazało się również, że wspólne działania otworzyły płaszczyznę porozumienia między administratorami budynków, a miłośnikami kotów, którzy je do tej pory dokarmiali – opowiada Halina Majer ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”.

Zakup domków to nie wszystko. Stowarzyszenie zakupiło jeszcze karmę, która rozdysponowana została pomiędzy wolontariuszy. Ci z kolei za zadanie mają sprawdzanie stanu domków, dbałość o ich czystość oraz dokarmianie kotów. Warto podkreślić, że opieka nad kotami wolnożyjącymi jest obowiązkiem miasta.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Jednym z elementów jest opieka nad wolnożyjącymi kotami, a co za tym idzie, ich dokarmianie. Miasto rokrocznie zakupuje odpowiednią ilość karmy, aby móc przez cały rok dokarmiać koty. Należy przez to rozumieć jedynie uzupełnienie ilości pożywienia zwierząt, a nie całkowite, regularne karmienie – wyjaśnia Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

Inicjatorzy projektu „Azyl, czyli domek na zimę dla miejskich kotów” podkreślają, że to nie planują zakończenia swoich działań na tym konkretnym zadaniu. – Jeśli tylko administratorzy terenów wyrażą zgodę na ustawienie na nich domków dla kotów, to będziemy kontynuować nasz projekt – dodaje Halina Majer.

fot. Patrycja Matacz