Można starać się o dofinansowanie z PFRON-u

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków i wystąpień w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl