Ekologiczne #mojejastrzebie. Otrzymaliśmy wyróżnienie

Miasto Jastrzębie-Zdrój zostało docenione za działania na rzecz gospodarki wodnej. Za nami kolejna edycja konkursu ECO-MIASTO zorganizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Podczas gali, która odbyła się 8 listopada w Warszawie, wyróżnienie w kategorii „Gospodarka wodna” odebrał Tadeusz Pilarski, prezes Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest one przeznaczone dla miast, które wykazują dużą aktywność w działaniach pod względem zaangażowania w ochronę ujęć wody oraz zmniejszania stanu ich zanieczyszczenia, działań na rzecz minimalizacji strat wody w sieciach wodociągowych, rozbudowy sieci wodnej czy inwestycji w systemy kanalizacyjne.

Warto podkreślić, że nasze miasto podejmuje szereg proekologicznych działań. Od niedawna 20 detektorów mierzy stężenie pyłów PM10 i PM2,5 oraz temperaturę i wilgotność powietrza. Wyniki pomiarów dostępne są na platformie internetowej www.atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public, gdzie stan jakości powietrza jest zwizualizowany za pomocą kolorowych uśmiechniętych lub smutnych „minek”.

 

Dofinansowujemy również proekologiczne inwestycje, udzielając dotacji do wymiany kotłów c.o. oraz do odnawialnych źródeł energii. Łącznie na ochronę powietrza w 2016 roku wydano 857 826,73 zł, natomiast w budżecie 2017 roku na ten cel zabezpieczono 998 tys. zł. Miasto uczestniczy też wspólnie z innymi samorządami Subregionu Zachodniego w programie edukacyjnym „Gmina z dobrą energią”.

 

Z kolei na ulicach Jastrzębia-Zdroju można spotkać eko-Patrol. To wyspecjalizowani strażnicy miejscy, którzy nie tylko kontrolują posesje, ale również edukują mieszkańców, co robić, by nie szkodzić środowisku. W październiku eko-Patrol przeprowadził kontrole na terenie 41 nieruchomości. Na terenie 14 ujawniono przypadki spalania odpadów zabronionych.

 

Miasto dokonuje również nasadzeń drzew w ramach szeroko rozumianej dbałości o estetykę i stan terenów zielonych. Ponadto z miejskiego budżetu kupowane są drzewa i krzewy, które następnie trafiają do szkół, przedszkoli oraz jednostek pomocniczych.

 

– Chcemy edukować dzieci i młodzież, przypominając, że nie tylko Ziemia służy ludziom, ale i my mamy służyć Ziemi. W tym celu organizujemy bądź włączamy się w organizację rozmaitych konkursów wiedzy ekologicznej i przyrodniczej. Ważne jest, aby postawy proekologiczne kształtować od przedszkola, bo to właśnie młodzi ludzie potrafią skutecznie zmotywować swoich rodziców do troski o środowisko. Dzięki wysokiej świadomości proekologicznej mieszkańców jesteśmy w stanie osiągnąć sukces i następnym pokoleniom przekazać środowisko w stanie lepszym niż je otrzymaliśmy – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

 

Warto dodać, że w Jastrzębiu-Zdroju obowiązuje zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie. Opłata za wydanie takiej karty, która jest ważna przez rok od dnia jej wystawienia, wynosi 20 zł.
fot. eco-miasto.pl