Sukces Powiatowego Urzędu Pracy

Wśród sześciu urzędów pracy województwa śląskiego, wyróżnionych przez Ministerstwo, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jako najefektywniejsze, znalazł się również Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Jastrzębski urząd zacieśniając współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz intensyfikując działania probiznesowe, uprzedził niejako zmieniającą się sytuację na rynku pracy, która obecnie charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia, tworzeniem się rynku pracy pracownika. Środki finansowe jakie pozyskujemy oraz instrumenty ustawowe ukierunkowujemy na wsparcie lokalnych firm. PUP realizuje również przy wsparciu jastrzębskich przedsiębiorców pozaustawowe inicjatywy takie jak na przykład program Jastrzębskiej Karty Przedsiębiorcy.

Dokładnie rok temu w rejestrze tutejszego urzędu było zarejestrowanych prawie pięćset osób więcej niż na koniec października bieżącego roku. W ciągu ostatniego miesiąca liczba osób zarejestrowanych spadła o ponad sto.
tekst: PUP

fot. Arkadiusz Kogut