Teleopieka wspiera jastrzębskich seniorów

W Jastrzębiu-Zdroju działa system teleopieki, z którego korzysta około 160 seniorów. To usługa dającą im możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Uruchomienie teleopieki jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego miasta. Osoby starsze niejednokrotnie sygnalizowały, że poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszy im w obecności opiekunki mija, gdy zostają same. Teleopieka stanowi jedno z rozwiązań, wprowadzonych po to, aby podnieść jakość życia tych osób. Podejmujemy też szereg innych działań, by być miejscem przyjaznym dla seniorów  – mówi Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Wdrożenie systemu teleopieki możliwe było dzięki współpracy miasta Jastrzębie-Zdrój, stowarzyszenia EBI Association oraz OpiekaNOVA, których przedstawiciele zapoznali dziś dziennikarzy i seniorów za zasadami działania systemu.

Teleopieka to usługa dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy na przykład w razie nagłego zasłabnięcia, czy upadku. Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno – Alarmowego.

Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony przycisk”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję – nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie służby – wyjaśnia Marek Wojda z firmy OpiekaNOVA.

Wdrażanie systemu jest możliwe dzięki realizacji projektu „Bezpiecznie we własnym domu – nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2019 r.

 

13.13 10.10 9.9 8.8 6.6

fot. Magdalena Pękowska