Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 27 listopada w Urzędzie Miasta w sali 129 A w godz. od 15.00 do 16.30 organizuje bezpłatne warsztaty z zakresu składania ofert w ramach otwartych konkursów poprzez generator wniosków – narzędzia służącego do obsługi on-line procesu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do 24 listopada do godz. 14.00 w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44‑335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. (32) 47-85-135.