II Edycja Miejskiego Konkursu na Profilaktyczny Spot Filmowy

Do 28 listopada szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne mogą zgłaszać się do udziału w konkursie profilaktycznym organizowanym przez Straż Miejską przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Telewizji Regionalnej TVT.

Zadaniem uczniów będzie realizacja filmu – reklamy społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych  i innych. W ramach realizacji projektu odbędą się specjalne, bezpłatne szkolenia realizowane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Telewizji Regionalnej TVT. Najlepsze produkcje wybiorą w głosowaniu internauci a autorzy zwycięskiego filmu nagrają go w sposób profesjonalny pracując z ekipą telewizji TVT. Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody rzeczowe.

Główne cele konkursu to propagowanie wśród młodzieży szkolnej zdrowego trybu życia, wolnego od używek i innych uzależnień, aktywizacja i przygotowanie grupy „liderów szkolnych”, do walki z używkami i innymi uzależnieniami wśród rówieśników a także kreowanie aktywnych postaw i współpracy uczniów ze szkołą i środowiskiem lokalnym w walce z problemem uzależnień.

Na zgłoszenia czekamy do 28 listopada.
REGULAMIN
zał1
zał2