Podróże Okruszków

W oparciu o projekt „Podróże Okruszków” dzieci korzystające z edukacji  przedszkolnej w mieście Jastrzębie-Zdrój poznają  swoją odrębność narodową i przynależność do ojczyzny, inne kraje i ich zwyczaje, swoich rówieśników w przedszkolach w naszym mieście oraz radość i wartość podróży.

Dzięki realizacji projektu nauczyciele wymienią się doświadczeniami i wspólnie przyczynią się do wszechstronnego rozwoju dzieci. Nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 10, podzielą się wiedzą zdobytą przez udział w programie Erasmus +. Nauczyciele z Przedszkola nr 12, wprowadzą projekt jako kontynuacja poprzedniego projektu” Razem z Azorkiem poznajemy kraje Unii Europejskiej” i wieloletniej współpracy z przedszkolem w Czechach, natomiast pozostałe placówki wejdą w realizację projektu, jako jego współorganizatorzy. Sądzimy, że spontaniczne zainteresowania dzieci – kulturami świata należy poszerzyć, pogłębiać , poddać analizie, by uzyskać odpowiedzi na dociekliwe pytania dzieci. Chcemy wykorzystać nie tylko naturalną dla tego okresu życia – ciekawość poznawczą, ale także radość z odkrywania nowych obszarów wiedzy. Jest jeszcze jeden ważny powód realizacji projektu – zdobywanie kompetencji społecznych, wzbudzanie poczucia tożsamości i budowanie świadomości. Chcemy ponadto dowieść, że dzieci i ich rodzice mają we wszystkich krajach  podobne radości, kłopoty, problemy a ich życie wypełnią te same treści: nauka, dom, rozrywki, zabawy… Natomiast to, co nas różni – to kultura, tradycja, zwyczaje, obyczaje danego kraju. Są to, różnice, które trzeba szanować i pielęgnować, ponieważ to one są wyznacznikiem wyjątkowości każdego narodu. Projekt edukacyjny jest najefektywniejszą metodą, która wykorzystuje naturalną aktywność dzieci, uczy stopniowej samodzielności w poszukiwaniu wiedzy oraz wykonywania zadań i nabywania nowych umiejętności. Ale przede wszystkim dostarcza radości z nauki w zabawie!

REALIZACJA PROJEKTU – Każda zgłoszona do realizacji projektu placówka wybierze jedno z Państw, które zaprezentuje,  przygotowując Przedszkole do pobytu all inclusiv, na 1,5 godziny dla grupy 25 dzieci, w wieku 5-6 lat z innego zaprzyjaźnionego przedszkola.

W spotkaniu będzie uczestniczyć cała kadra przedszkola i dzieci we wszystkich grupach wiekowych, od 3-6 lat. Czyli jeśli placówka X wylosuje „Finlandię”, całe przedszkole w podanym terminie przeistacza się w Finlandię, a kadra i nauczyciele w Finów. W przeciągu 1,5 godziny gospodarze realizują opracowany przez siebie scenariusz i goszczą małych przedszkolaków z innego przedszkola. Wymiana- rewizyta następuję po 7 dniach od odwiedzin. Rzeczywista realizacja projektu odbędzie się w 2 dni.  Projekt rozpoczyna się 13.11.2017, w tym dniu pierwsze placówki odwiedzają siebie nawzajem.

Inicjatorem całego projektu jest Małgorzata Tulik-Hamelak dyrektor Publicznego Przedszkola nr 10 a współorganizatorem jest Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym.