Wejście szpitala podświetlone na fioletowo

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka, 16 listopada odbył się wyjątkowy bal, a do 19 listopada wejście główne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 będzie podświetlone na fioletowo.

W ten sposób placówka włączyła się w obchody Światowego Dnia Wcześniaka i chce pokreślić jak ważny jest temat konsekwencji związanych ze zbyt wczesnym przyjściem na świat.

A problem jest ogromny, dotyczy 15 milionów noworodków rocznie pojawiających się na świecie przed planowanym terminem. Wiele z nich z powodu powikłań wynikających z porodu przedwczesnego – umiera. – W Polsce odsetek wcześniactwa jest zdecydowanie wyższy, niż w większości państw Unii Europejskiej i ciągle przekracza 6 %. Dzięki wprowadzeniu trójstopniowego systemu opieki perinatalnej większość najbardziej niedojrzałych noworodków rodzi się w Polsce w ośrodkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności, dysponujących specjalistycznym sprzętem, a przede wszystkim personelem doświadczonym w prowadzeniu najbardziej zagrożonych wcześniaków – wyjaśnia Alicja Brocka, rzecznik WSzS Nr 2.

DSC_0303 DSC_0328 DSC_0326

fot. arch. WSzS Nr 2