IKEA Polska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”. W ramach niego organizacje pozarządowe wspierające dzieci i młodzież w trudnej sytuacji, prowadzące świetlice środowiskowe, ogniska, kluby czy też świetlice szpitalne lub szkolne, które realizują programy wsparcia lokalnych społeczności, w tym dzieci i ich rodzin, mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację programów rozwojowych ww. działań.

Głównymi adresatami są podmioty, które na co dzień realizują działania wspierające rozwój emocjonalny, intelektualny oraz aktywność dzieci i młodzieży w Polsce.

Organizacje pragnące wziąć udział w konkursie muszą przesłać formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie na adres: martyna.skibinska@b-better.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2017. Po tym czasie organizator wyłoni najciekawsze propozycje programu rozwojowego dla podopiecznych placówek i przyzna granty na ich realizacje oraz na konieczny remont, odnowienie lub wyposażenie budynku. Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane do 15 lutego 2018 roku.

Więcej informacji na stronie IKEA: https://ikea.prowly.com/23535-ikea-przyzna-granty-organizacjom-pomagajacym-dzieciom-i-mlodziezy-w-polsce