„Kryzys 2017”

Skoordynowanie pracy wszystkich służb, inspekcji, straży i osób uczestniczących w działaniach reagowania kryzysowego, a także zebranie doświadczeń, które mogą być wykorzystane w razie rzeczywistych zdarzeń.Taki cel prześwięcał  wydz. Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, głównemu organizatorowi ćwiczeń zrealizowanych 9 listopada na terenie Miasta.

Udział w ćwiczeniach, oprócz pracowników urzędu, wzięli m.in.: przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, szpitala, zakładu karnego, JSW, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczniowie.

DSC04309 DSC04329 DSC04336 DSC04349 DSC04364 DSC04357 DSC04354

DSC04431 DSC04504 DSC04444 DSC04446 DSC04452 DSC04464 DSC04477 DSC04484 DSC04490 DSC04397 DSC04408 DSC04421