Powstaną nowe lokale socjalne

Na ulicy Gagarina powstaną nowe lokale socjalne. Ogłoszony został przetarg na przebudowę istniejącego już budynku przy tej ulicy, na potrzeby budownictwa socjalnego.  W ramach zadania określonego w przetargu, będzie wykonana przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy ulicy Gagarina 116 wraz z zagospodarowaniem terenu. Szczegółowe elementy to miedzy innymi roboty rozbiórkowe, nadbudowa dwóch kondygnacji, wzmocnienie fundamentów  i istniejących stropów, wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja. W skład zagospodarowania terenu wchodzi między innymi budowa miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, budowa placu zabaw, boiska, chodnika.

Prace przewiduje się od stycznia 2018 do listopada 2018. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniesie ono nie więcej niż 3.836.989, 81 zł brutto.

Zgłoszenia można składać do 14 grudnia w Miejskim Zarządzie Nieruchomości  w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/biezace/1408-dl-4221-15-2017-mk-przebudowa-budynku-przy-ul-gagarina-116-w-jastrzebiu-zdroju-na-potrzeby-budownictwa-socjalnego