Sesja budżetowa – na żywo

We wtorek, 19 grudnia, odbędzie się XXIII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 1. Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok
 • Wystąpienie Prezydenta Miasta
 • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • Stanowisko Komisji Skarbu
 • Wystąpienia klubów radnych
 • Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 • Projekt uchwały budżetowej miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok
 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 2. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Relację będzie można oglądać na żywo tutaj