Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych  na rok 2018.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Formularz oferty